Ana Sayfa > Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı (UZAKTAN EĞİTİM)

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı (UZAKTAN EĞİTİM)

Son Başvuru Tarihi: 28.02.2018

EĞİTİMİN AMACI

Eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.  Eğitimde, Sakarya Üniversitesi'nin konusunda uzman akademik personeli ile temel  ve uygulama örnekleri, UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ ile aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim, her ayın ilk haftası başlar ve son haftası online sınav ile tamamlanır. Sınavda 50 başarım notunu alan adaylara; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Hologramlı SERTİFİKASI düzenlenir. Online sınavda başarılı olamayan adaylara ÜCRETSİZ  üç sınav hakkı tanınır. Üç sınavda da başarısız adaylar için KATILIM BELGESİ düzenlenir.


KİMLER KATILMALI?
 • Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler,
 • İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, Uzman Yardımcıları ve Elemanları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,
 • İşletmedeki pozisyonu gereği eğitim vermek durumunda olanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programlarında eğitici olmak isteyenler,
 • İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler,
 • Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler,
 • Çalıştığı kurumlarda, kurum içi eğitimi görevini yüklenecek kişiler,

EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Eğitimin Planlanması
 • Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
 • Plan Nedir, Nasıl Yapılır ve Planlamaya Geçmeden Önce Ne Yapılmalı?
 • Öğretme Stratejileri, İkeleri ve Modeleri
 • Öğretim Yöntemleri
 • Eğitimde Psikometrik Yaklaşım
 • Ölçme ve Değerlendirme 
 • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları ve Yöntemleri
 • Yetişkin Eğitimi Temel Kavramlar
 • Eğitimin Toplum ve Psikoloji ile İlişkisi
 • Eğitimin Getirileri
  • Örgüt Kültürü
  • Örgüt İklimi
  • Güdüleme
  • İstenmeyen Davranış Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Liderlik
  • Karar Verme
  • Problem Çözme Teknikleri
  • Temel Analiz Teknikleri
  • Öğretim Materyal Türleri
 • Öğretim Teknolojisi
  • İnternet Web 1.0 - 2.0 - 3.0
  • Görsel Tasarım
  • Google Docs
  • Google Forms
  • Kavram Haritası
  • Kelime Bulutu
  • Powerpoint
  • Prezi
  • Quizbean
  • Webly
 • İletişim
  • İletişimin İşlevleri, Tipleri ve Modelleri
  •  Sözlü ve Sözsüz İletişimi
  • Sözsüz İletişimi Etkileyen Faktörler ve Kişilerarası Duyarlılık
  • Örgütiçi İletişim ve Çatışma
  • Graf Analize Göre İletişim Çatışmaları
  • Tümden Reddetme
  • Aşırı Genelleme
  • Algı Yasaları
  • İletişim Becerisi 
  • Kişilerarasi İletişim ve İletişimde Dinleme
  • Etkili Dinleme ve Özellikleri
  • Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati
  • Empati Sempati İlişkisi
  • Kişilerarası İletişimde Kendini Açma
  • Çatışma Türleri ve Çözme Teknikleri
 • Öğrenmenin Doğası
  • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
  • Davranışçı Yaklaşım
  • Bitişiklik Kuramı - Watson
  • Bitişiklik Kuramı - Guthrie
  • Bağ Kuramı - Thorndike
  • Edimsel Koşullanma - Skinner
 • Programlı Öğretim
  • Bilişsel Yaklaşım; Gestalt Kuramı ve Algı Yasaları
  • Bilgiyi İşleme Kuramı
  • Bilgiyi İşl. Kur. Bilgi Depoları
  • Bilişsel Süreç ve Yaratıcı Düşünce
  • İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) 1
  • İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) 2
  • Sosyal Öğrenme Kuramı 
  • Sosyal Öğrenme Süreçleri


SON BAŞVURU TARİHİ: 28.02.2018
Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız: TC Kimlik Numaranız.
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        :  

01 Şubat 2018 - 28 Şubat 2018

Sınav Tarihi         : 

    22 Şubat 2018 - 28 Şubat 2018

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        :  

16 Şubat 2018 - 15 Mart 2018

 

Sınav Tarihi         : 

   10 Mart 2018 - 15 Mart 2018
  

(Bir sonraki) Eğitim için;
Başvuru Tarihleri : 
 16 Şubat 2018 - 28 Şubat 2018

Eğitim Tarihi         : 02 Mart 2018 -  31 Mart 2018


Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitimimiz 1 ayda tamamlanmaktadır.  

EĞİTİM ÜCRETİ: 350 TL  (Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılamamaktadır ! )


BANKA HESAP BİLGİLERİ

Ziraat Bankası
Hesap Sahibi : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Şube Kodu : 1946
Hesap No : 1946-29516353-5027
IBAN :  TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.



Önemli Eğitimler
DİĞER EĞİTİMLER