Mobbing İle Mücadele Birim Yetkilisi Sertifika Programı (UZAKTAN EĞİTİM)

 
Son Başvuru Tarihi: 30.04.2018

SON BAŞVURU TARİHİ: 30.04.2018
Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız: TC Kimlik Numaranız.
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        : 01 Nisan

 2018 - 30 Nisan 2018

  

Sınav Tarihi         :  

25 Nisan 2018 - 30 Nisan 2018


(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        :  

16 Nisan 2018 - 15 Mayıs 2018

Sınav Tarihi         :  

 10 Mayıs

 2018 - 15 Mayıs 2018

 


  

(Bir sonraki) Eğitim için;
Başvuru Tarihleri : 
 16 Nisan 2018 - 30 Nisan 2018

Eğitim Tarihi         :  02 Mayıs 2018 - 31 Mayıs 2018

Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitimimiz 1 ayda tamamlanmaktadır. 

EĞİTİMİN TANIMI:
Tüm kültürlerde ve ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de, yaş, cinsiyet, kıdem, hiyerarşik konum ayrımı olmadan çalışanların karşılaşması muhtemel bir işyeri sorunu olan işyerlerinde psikolojik taciz (mobbing), sistematik bir işyeri sorunudur.

SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI:

Sakarya Üniversitesi Mobbing ile Mücadele Birim Yetkilisi programını tamamlayan katılımcılar Mobbing konusu ile ilgili bilinçlenerek eğitim verebilecek düzeye ulaşacak ve konu ile ilgili birim veya kurullarda çalışabilecek kapasiteye erişeceklerdir.

BAŞVURU ŞARTI:
Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. İsteyen herkes başvuru yapabilir.

MOBBİNG İLE MÜCADELE BİRİM YETKİLİSİ PROGRAMI
PROGRAM İÇERİĞİ:
KAVRAMSAL VE TEORİK BOYUTUYLA MOBBİNG
1) Mobbinge giriş ve tanımı
            - Mobbingin tarihsel gelişim süreci
            - Mobbing ile birlikte kullanılan bazı kavramlar
            - Mobbingin türleri(yatay-dikey)
2) Örgütlerde Psikolojik Yıldırmanın (Mobbing) Ortaya Çıkış Nedenleri
            - Psikolojik Yıldırma Nedenleri
            - Mobbing Davranışları
            - Mobbing Belirtileri ( Davranışsal Belirtiler / Fizyolojik Belirtiler)
3) Mobbing Süreci
            - Mobbing Sürecinin Aşamaları
            - Mobbing Süreci içinde rol alanlar
4) Mobbingin Etkileri / Sonuçları
            - Bireye ilişkin sonuçları
            - Örgüte ilişkin sonuçlar
            - Aileye ilişkin sonuçları
            - Topluma etkileri
            - Ülke ekonomisine olan etkileri
5) Mobbingle Mücadele Yöntemleri
            - Bireysel Mücadele Yöntemleri
            - Kurumsal Mücadele Yöntemleri
HUKUKİ BOYUTUYLA MOBBİNG
1) Mobbingin hukuki niteliği,
            - Mobbing Davranışının hukuksal açıdan tipik özellikleri
2) Türk Hukukunda Mobbing
            A. Kamu Denetçiliği Kurumu Kararlarında mobbing
            B. İş Hukukunda Mobbing,
            C. Ceza Hukukunda Mobbing,
            D. Borçlar Hukukunda Mobbing
            E. Medeni Hukukta mobbing
3) AYM Kararlarında Mobbing
4) Yargıtay Kararlarında Mobbing
5) Danıştay Kararlarında Mobbing
6) Ulus üstü insan hakları Hukukunda Mobbing
            - Avrupa insan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarında Mobbing
SAĞLIK BOYUTUYLA MOBBİNG
1) Mobbingin Sağlık Üzerine Etkileri
2) Çalışma Ortamında Olan Risk Etmenleri
3) Mobbingin Ruh Sağlığı Üzerine Olası Etkileri
4) Mobbingin Olası Davranışsal Etkileri
5) Mobbingin Olası Fiziksel Etkileri
6) Mobbingin Çalışma Psikolojisi Boyutu
7) Mağdurda Gözlenen Davranışlar
8) Mobbingin Fiziksel ve Ruhsal Sağlık Maliyeti
9) Stres Yönetimi
----------------------------------------------------------------- 

EĞİTİM ÜCRETİ:  300 TL

BANKA HESAP BİLGİSİ:
Ziraat Bankası
Hesap Sahibi      : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Şube Kodu         : 1946 - Sakarya Üniversitesi
Hesap No           : 1946-29516353-5027
IBAN                 : TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27

- Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

- BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET  HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ!

-  Kargo ücreti SAUSEM tarafından ödenmek üzere Belgeler Adaylarımızın adreslerine gönderilecektir. (Ancak; yurt dışında ikamet eden adaylarımızın sertifika gönderim ücreti kendilerine aittir. Türkiye'de bir adres bildirmeleri durumunda gönderim ücreti yine SAÜSEM tarafından yapılacaktır.)
-Eğitime katılacak adaylar her hangi bir firma adına eğitimlerini fatura ettirmek istiyorlar ise başvurularını yaptıkları gün dekont ve firma bilgilerini bilgeng@sakarya.edu.tr mail adresine mutlaka mail atmalıdırlar.
           Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA